ERYA İNŞAAT

FAALİYET KONULARI

PROJE YÖNETİMİ VE MÜŞAVİRLİK

Proje Yönetim hizmetinin genel amacı, işin zamanında, bütçesinde ve istenilen kalite seviyesinde tamamlanabilmesi için gereken prosedürlerin yatırımcı şirket kültürüne uygun olarak oluşturulması ve bu prosedürlerin işletilmesi için gereken çalışmaların yapılmasıdır.

Proje Yönetim sistemi ile, yatırım projelerinde alışılagelmiş şekilde “Müteahhit + Kontrollük” teşkilatından oluşan klasik yapı, “Proje Yönetim Firması ve Alt Yükleniciler” ile değişmektedir. Proje yönetim firması bir müteahhit gibi alt yüklenicileri sevk ve idare etmekte ve tıpkı bir kontrollük teşkilatı gibi işlerin uygunluğunu denetlemektedir. Aynı zamanda proje yönetim firması projenin tarafları (tasarım grupları, danışmanlar, resmi kurum ve kuruluşlar vb.) arasındaki tüm koordinasyonu sağlamaktadır.

Proje yönetim sistemi sayesinde müteahhidin genel gideri ve karından tasarruf edilmekte, yalnızca kontrollük teşkilatı bütçesi ile yatırım gerçekleştirilmektedir. Sözleşmesel hak ve yükümlülükler takip edilmekte, zamanında yapılacak parasal ve süresel hak talepleri ile proje karlılığına önemli ölçüde katkıda bulunulmaktadır. 

Bu hizmetler tam zamanlı bir Müşavirlik teşkilatı ile yürütülebileceği gibi, projelerin büyüklüğüne ve bütçesine göre daha ufak yapılanmalar ile de halledilebilmekte, ayrıca İşverenin şantiyede kurduğu organizasyonda ihtiyaç duyduğu müşavirlik hizmetleri de verilmektedir.

Bir inşaat projesinin hedeflerine ulaşması için aşağıdaki konu başlıkları yönetilmektedir:

 • Tasarım yönetimi (tasarımın denetlenmesi ve koordinasyonu)
 • Tedarik yönetimi (teklif alma dokümanlarının oluşturulması, ihalelerin yapılması, sözleşmelerin imza altına alınması)
 • Maliyet yönetimi (proje bütçesinin oluşturulması, gelişmeler ışığında güncellenerek periyodik olarak raporlanması, metraj, hakediş ve kesin hesap çalışmaları)
 • Süre yönetimi (planlama sistemi kurulması, proje hedeflerine uygun şekilde iş programı hazırlanması, periyodik olarak izlenmesi ve güncellenmesi)
 • Kalite güvence ve kontrol
 • Periyodik raporlama ve yönetim bilgilendirme çalışmaları
 • Sözleşmesel yükümlülüklerin takibi, yazışmaların yapılması, süresel ve parasal risklerin ve hak taleplerinin yönetilmesi
 • Saha süpervizyonu
 • İletişim ve doküman yönetimi
 • Kabul ve işletmeye alma çalışmaları
 • Anlaşmazlık dönemi danışmanlığı

YATIRIM DANIŞMANLIĞI

Yatırım yapmak isteyen firmalara yönelik olarak verilen hizmetlerin başında projenin geliştirilmesi ve gerekli araştırmaların yapılarak fizibilitelerin hazırlanması gelmektedir.

Projenin hayata geçirilmesi için tasarım işlerinin yaptırılması, yapımcı firmanın seçimi, yapım sürecince gerekli müşavirlik çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve işletme / satış / kiralama danışmanlığının yapılması hizmetleri verilmektedir.

 • Proje geliştirme çalışmalarının yapılması ve fizibilite raporlarının hazırlanması
 • Konsept Çalışması
  - Rekabetin analiz edilmesi; çevresel şartların değerlendirilmesi
  - Bu değerlendirmeler ışığında değişiklik önerilerinin hazırlanması,
  - Mimari, statik, elektrik ve mekanik birimlerle proje koordinasyonunun sağlanması

İHALE DANIŞMANLIĞI

ERYA müteahhit firmalara ihale sürecinde dokümanların incelenmesi, idare ile ilişkiler,  yer görme, teklif fiyatı ve dosya hazırlığı hizmetlerini vermektedir. Yapılan çalışmalar piyasa araştırmaları, detaylı maliyet analizleri ve indirekt giderleri de kapsar şekilde anahtar teslimi olarak sunulmaktadır.

ERYA resmi idarelere ve müşavir firmalara da ihale şartnamesi, idari ve teknik şartnameler, sözleşme tasarısı, keşif metraj çalışmaları, tahmini bedel tespiti ve bunun gibi gerekli tüm çalışmaları yapmaktadır.

 • İhale dosyası hazırlanması
  - İhale şartnamesi
  - İdari şartname
  - Sözleşme tasarısı
  - Teknik şartnameler
 • Keşif ve metraj çalışmaları
 • Fiyat analizleri hazırlanması
 • İhale dokümanlarının hazırlanması